☰ Menu

Laugene

× Spejderlauget Spejderkontakt Byfestlauget Hjælpelauget Aktivitetslauget PR laug Glødens redaktion Kollegiet International laug Frydenborgudvalget

Hjælpelauget

Det gør vi

Sct. Georgs Gildernes Hjælpelaug er et laug under Hillerød Stadsgilde og har til formål at yde hjælp eller støtte iflg. vedtægterne § 2:

Der afholdes 2 årlige møder i Hjælpelauget som gennemgår de indkomne ansøgninger.

Procedure for ansøgning :

April 2011