Hillerød gilderne består af tre gilder

1. gilde

Nedlagt

1. Hillerød Gilde blev stiftet 10. oktober 1936 og var det ældste gilde i Hillerød.

1. Hillerød Gilde blev overført til to af de øvrige gilder i Hillerød pr. 30/9-2021

2. gilde

2. Hillerød Gilde blev stiftet 29. maj 1963 og kunne således fejre 50 års jubilæum i 2013.

Gildeledelsen består af tre medlemmer, som bliver valgt på gildeting, for 1 år ad gangen

Gildemester:
Helle Petersen

Gildekansler
Grethe Mønster

Gildeskatmester
Erik Petersen

Gribskov SGG

Gribskov Gildet blev stiftet den 17. april 1998 som det tredie Sct. Georgsgilde i Hillerød.

Gildeledelsen består af tre medlemmer, som bliver valgt på gildeting, for 1 år ad gangen

Gildemester:
Hans Foss

Gildekansler
Lene Rasmussen

Gildeskatmester
Eva Foss

Spejdergildet

Spejdergildet er stiftet 1. oktober 2021

Ledelsen består af tre medlemmer, som sidder i to år ad gangenFormand
Hanne Eberhardt

Sekretær
Jette Bernt Nielsen

Kasserer
Jens Andersen


Hvordan vi håndterer privatlivspolitikken:

Her er de værdier vi arbejder ud fra:

Læs om vores samlingshytte:


Sct. Georgsgilderne i Hillerød har i fællesskab oprettet Hillerød Stadsgilde.

Stadsgildets formål er:

Hillerød Stadsgilde ledes af en stadsgildeledelse bestående af stadsgildemester, -kansler og -skatmester, valgt af og blandt alle medlemmer af Gilderne i Hillerød.

Stadsgildet ledes af:

Stadsgildemester:
Henning Kongsbak

Stadsgildekansler:
Bjørn Lindstrøm

Stadsgildeskatmester:
Poul Licht