Sct. Georgs Gilderne i Hillerød
- En gang spejder - altid spejder

Hillerød gilderne består af tre gilder

1. gilde

1. Hillerød Gilde blev stiftet 10. oktober 1936 og er det ældste gilde i Hillerød.

Gildeledelsen består af tre medlemmer, som bliver valgt på gildeting, for 1 år ad gangen

Gildemester:
Jesper Nilsen

Gildekansler
Hanne Eberhardt

Gildeskatmester
Janne Heldbo

2. gilde

2. Hillerød Gilde blev stiftet 29. maj 1963 og kunne således fejre 50 års jubilæum i 2013.

Gildeledelsen består af tre medlemmer, som bliver valgt på gildeting, for 1 år ad gangen

Gildemester:
Arne Villumsen

Gildekansler
Finn Palmgren

Gildeskatmester
Erik Petersen

Gribskov gilde

Gribskov Gildet blev stiftet den 17. april 1998 som det tredie Sct. Georgsgilde i Hillerød.

Gildeledelsen består af tre medlemmer, som bliver valgt på gildeting, for 1 år ad gangen

Gildemester:
Søren Winther

Gildekansler
Niels Lauersen

Gildeskatmester
Kristin Dahl


Hvordan vi håndterer privatlivspolitikken:

Her er de værdier vi arbejde ud fra:

Læs om vores samlingshytte:


Sct. Georgsgilderne i Hillerød har i fællesskab oprettet Hillerød Stadsgilde.

Stadsgildets formål er:

Hillerød Stadsgilde ledes af en stadsgildeledelse bestående af stadsgildemester, -kansler og -skatmester, valgt af og blandt alle medlemmer af Sct. Georgsgilderne i Hillerød.

Stadsgildet ledes af:

Stadsgildemester:
Birte Sandberg Christensen

Stadsgildekansler:
Bjørn Lindstrøm

Stadsgildeskatmester:
Poul Licht