Værdigrundlag

Værdigrundlaget for alle 3 Hillerød gilder har sit udspring i spejderbevægelsens idealer og værdier. Det er kun nuancer, der adskiller Sct. Georgs Gildernes og Spejdergildets værdigrundlag og arbejdsform.
Her kan du læse nærmere om værdigrundlagene.

Hillerød Spejdergildes værdigrundlag

Da Spejdergildet blev oprettet i 2021, vedtog vi, at vores værdigrundlag skal være følgende:

Når vi er sammen, skal vi minde hinanden om, at vi i vores hverdag vil prøve at leve efter spejderidealerne.

Herved forstår vi, at vi er til at stole på, at vi skal være hjælpsomme og hensynsfulde, og at vi ønsker at udvikle os personligt ved at nå frem til vores egen livsanskuelse som grundlag for vores tilværelse. Vi tager stilling i samfundsspørgsmål og bidrager til fællesskabet i familie og samfund.

Det er vores mål at stile efter et positivt livssyn, som kan danne grundlag for vores aktiviteter og løsning af opgaver.

Vi vil altid bestræbe os på at passe på vores klima, natur og miljø, som er grundlaget for vores tilværelse.

Spejdergildets formål er defineret således i vores vedtægter:

Spejdergildet deltager i aktiviteter i Stadsgildet og de andre gilder.
Spejdergildet arrangerer 4-5 årlige gildemøder, hvor medlemmer fra alle gilder kan deltage.
Udover aktiviteter i gildets grupper er der også aktiviteter i interessegrupper, som opstår, når der er nogen, der tager initiativ til det.

Sct. Georgs Gildernes formål

Princippet er 3 delt og danner grundlag for vores arbejde

Gildeloven:

Enhver gildebror gør sit bedste for:


Gildeløftet

Jeg lover oprigtigt at stræbe efter


Arbejdsform

Vores arbejdsform skal støtte gildebrødrene i det praktiske arbejde med at efterleve gildelov og -løfte og gildernes formål, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

Arbejdsformen kan være

Personlig udvikling

Fællesskabet

Samfundet

I Hillerød har vi 3 gilder

Kontakt os, hvis du har fundet interesse for Gilderne i Hillerød.