Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

Rundskueprisen

Rundskueprisen blev indstiftet i 2009 og har til formål af støtte arbejdet med børn og unge i lokalområdet. Den bliver uddelt ved åbningen af Rundskuet i august måned.


Årets Rundskuepris 2017

Formålet med Rundskueprisen er, at vi gerne vil vise vores
anerkendelse til en gruppe aktive mennesker, der yder en særlig indsats i Hillerød kommune.

Hvad er Sct. Georgs Gilderne og hvad er Hillerød Rundskue?
Det er en flok spejdere der bare er blevet for gamle til at sprinte rundt i korte bukser og tænde bål med et par tændstikker i regnvejr.
Vi har det formål at yde støtte til spejdergrupper i Hillerød kommune, ligesom vi støtter andet humanitært arbejde.

Støtten til sådanne initiativer er kun muligt ved hjælp af de penge der kommer ind ved salg af Rundskuehæfterne.

Modtagerne af rundskuepriserne har alle været lokale, og valgt udfra kriteriet – pengene skal gøre en forskel og må ikke gå til enkeltpersoner.

Jeg tror vores prismodtager vil berette lidt om hvad de havde tænkt sig at bruge pengene til.

Vi har i år en prismodtager som:
1. Vi alle helst så, der ikke var brug for.
2. Der lever et så anonymt som muligt, af hensyn til brugerne
3. Favner såvel voksne som børn
4. Er både for etniske danskere som for anden etnisk oprindelse end dansk

Vor prismodtager kan tilbyde:

Det er mange ting at skulle rumme på en gang, men uden ville det ikke give mening.

Jeg taler her om
Hillerød kvindekrisecenter
.

Vi læser heldigvis yderst sjældent om dem i avisen, og de bestræber sig på at være så tilbagetrukne af hensyn til beboerne og måske specielt disses voldelige mænd.

Vold i hjemmet er nok mere udbredt end vi går og tror, men når volden tager overhånd er det jo godt at der er et tilbud der kan få stoppet volden.

Jeg vil gerne overrække årets Rundskuepris på 5000,-.

http://kvindecenter.dk


Rundskueprisen 2015

Rundskue er kun mulig ved hjælp af de penge der kommer ind ved salg af Rundskuehæfterne.

Modtagerne af rundskuepriserne har alle været lokale, og valgt udfra kriteriet – pengene skal kunne mærkes på budgettet.

Årets prismodtager har formået at gøre sig synlige, selvom de i dagligdagen ikke gør det store væsen af sig.

Jeg har klippet lidt i deres overordnede målsætning, idet jeg har skiftet et enkelt ord ud. 

Vores prismodtager ønsker at kvalificere eleverne til livet gennem vedligeholdelse af en specialkultur, der befordrer og styrker den enkeltes udvikling.

Vores prismodtager ønsker at støtte elevernes identitetsdannelse, samt individuelle og sociale kompetencer.

Vores prismodtager ønsker en tæt dialog med forældre, boinstitutioner, behandlere og andre specialister.

Vores prismodtager ønsker et helhedssyn på eleverne og arbejder derfor bevidst med at adskille de forskellige faggruppers individualitet i teori og praksis.

Vores prismodtager ønskes fortsat at være en demokratisk ledet enhed med selvstyre i planlægningen.

Det et være noget for børn og unge der ikke har de samme vilkår som så mange andre børn, er yderst prisværdigt.

Vi kender alle børn og unge med fysiske eller psykiske handikap.
Det er en gruppe unge der ofte glemmes, men at have en institution, en skole, hvor de kan møde ligeværdige, samt under yderst kyndig vejledning, kan få den hjælp og støtte som specielt denne gruppe har behov for.

Der er muligvis nogle af jer der har gættet på
Skolen ved skoven.
Et rigtigt gæt.

Jeg vil gerne overrække årets Rundskuepris på 5000,-.


Rundskueprisen 2014


Rundskueprisen hædrer en særlig indsats for børn og unge i Hillerød Lokalområde.

Og årets prismodtager – Levuk - har i snart 10 år arbejdet utrætteligt med at skabe trygge og udviklende rammer for Hillerøds unge handicappede. Levuk startede som ungdomsklub med ganske få medlemmer – nu er de +90 medlemmer i klubben, og man har udvidet med en ungdomsuddannelse, særligt tilrettelagt for udviklingshæmmede.

Det unikke drive til at iværksætte aktiviteter, som giver unge handicappede mulighed for et ungdomsliv med kvalitet, er kernen i Levuks arbejde. Der er fokus på fællesskab, ligeværd og tryghed, og på at skabe forudsætningerne for at de unge får venner og relationer, som varer ved. Levuk er derfor en oplagt og værdig modtager af Rundskueprisen på 5000,- kr., som gør det muligt at lave nogle ekstra aktiviteter for Levuks medlemmer.

http://www.levuk.dk/.


Rundskueprisen 2013


Det var lidt af en åbenbaring da en i rundskuelauget kom med forslag om at give Rundskueprisen til Ventilen.

Ventilen eller VEN TIL EN er et oplagt emne for en Rundskuepris. Alle vore spejderidealer er kommet i spil på en lidt anden måde: Samarbejde i patruljen, hvor børn lærer børn. Svage børn får en chance til at opleve at de også er gode til noget.

Man skaber venner i patruljen, mange gange venner for livet. VEN TIL EN er et initiativ der, uden de måske ved det, går særdeles godt i spand med spejderbevægelsen. Jeg syntes at initiativet er noget i kan være stolte af. Tænk at i, ligesom de mange frivillige spejderledere, gør noget særdeles godt for unge, måske stærke unge der vil klare sig godt fremover, men også svagere unge, der måske ikke havde udsigt til en karriere.

Jeg er stolt af at være en del af spejderbevægelsen, og vil gerne opfordre alle frivillige i Ventilen til at være stolte af det uegennyttige arbejde de gør, til gavn for os alle, specielt vore børn og børnebørn. Støtten til sådanne initiativer er kun muligt ved hjælp af de penge der kommer ind ved salg af Rundskuehæfterne.

Modtagerne af rundskuepriserne har alle været lokale, og valgt udfra kriteriet – pengene skal kunne mærkes på budgettet.

VEN TIL EN er derfor en oplagt modtager af årets Rundskuepris på 5000,-.
Læs mere på hjemmesiden: https://www.ventilen.dk/byer/hillerod/


Rundskueprisen 2012
I 2012 gik prisen på 5.000,- kr. til Hjerteforeningens lokalkomité i Hillerød.
Modtagerne af rundskuepriserne har alle været lokale, og valgt ud fra kriteriet – pengene skal kunne mærkes på budgettet. Det gælder også årets prismodtager, Hjerteforeningens lokalkomité i Hillerød.
Med et budget i 50tusendekronersklassen kan de 5000,- som årets rundskuepris er på, forhåbentlig give mulighed for at lave noget, som I ellers måtte vælge at undlade at gøre.
I gør et stort og frivilligt arbejde for en vigtig sag. Vi skal mindes om at vort hjerte er kroppens vigtigste muskel. Gennem jeres aktiviteter lærer vi hvor vigtigt det er at kunne hjælpe ved hjertestop, samt noget om hvad vi ellers kan og bør gøre, for denne livsnødvendige muskel.
Hjerteforeningens lokalkomité er derfor en oplagt modtager af årets Rundskuepris.
Læs mere på hjemmesiden: http://www.hjerteforeningen.dk/lkhilleroed/


Rundskueprisen 2011


I 2011 gik prisen på 10.000,- kr. til Natteravnene i Hillerød.

Natteravnene er frivillige ansvarlige voksne mennesker, som går i det offentlige rum i Hillerød for at være til stede, primært for børn og unge. De går i hold af tre voksne i de karakteristiske gule jakker. De går hver fredag aften – sidste skoledag – kulturnatten, og hvis der ellers er aktiviteter i Hillerød, hvor de unge vil samles.

Natteravnene er IKKE et lokalt vagtværn. De er omsorgsfulde voksne, som gerne vil gøre en indsats for at skabe et trygt og godt lokalmiljø, livsglæde og positivt samvær. Det viser sig at ved Natteravnenes tilstedeværelse, øger de oplevelsen af tryghed for både unge og ældre. Samtidig medvirker Natteravnene til at begrænse hærværk, vold og småkriminalitet.

Natteravnene har udgifter ved særlige lejligheder, f.eks kulturarrangementer, til boller og kakao og kondomer, som bl.a. uddeles i gaden for at øge opmærksomhed på Natteravnene. Natteravnene har også en del større udgifter i forbindelse med kurser for medlemmer i f.eks. konflikthåndtering og førstehjælp.

Der arrangeres relevante foredrag omkring rusmidler o. lign.
Læs mere på - http://hilleroed.natteravnene.dk/


Rundskueprisen 2010

I 2010 gik prisen på 10.000,- kr. til Østhuset ved Skanseskolen.
Østhuset er et fritidsværested for børn og unge. Det er åbent for alle og der lægges vægt på, at børn og unge fra hele Hillerød er velkomne. Der arbejdes meget med integration ved at blande husets brugere så meget som muligt. Man har og vil i de kommende år lave projekter, som henvender sig til alle børn og unge, og vil være meget opsøgende blandt især unge, der ikke kender stedet.
Der arrangeres mange kulturelle aktiviteter, fx teaterforestillinger, udstillinger, koncerter, film, foredrag osv. for på den måde at udbrede kendskabet til Østhuset. Der er også aktiviteter indenfor idræt, andre udendørs aktiviteter og sundhed, for at fremme en sund og bevidst livsførelse blandt børn og unge.
Østhuset arbejder med pigeaktiviteter, bl.a. for Østbyens muslimske piger, som har et stort behov for støtte og "voksenkontakt", men pigeaktiviter omfatter også arbejdet med danske piger med særlige behov. Det drejer sig om piger med såkaldt "selvdestruktiv adfærd".
Østhuset arrangerer endvidere en række debataftner, som skal være med til at bevidstgøre de unge og ruste dem til at indgå i vores demokratiske samfund, hvilket er vigtigt for unge, uanset etnisk herkomst.

http://www.oesthuset.dk


Rundskueprisen 2009

I 2009 gik prisen på 10.000,- kr. til Klaverfabrikken på Fredensvej 12 A.

Klaverfabrikken gør et stort arbejde for bl.a. børn og unge og det specielle er, at der kun er 1½ lønnet medarbejder, men ca. 50 frivillige aktive, der jævnligt arbejder der. Klaverfabrikken har endvidere ca. 400 betalende medlemmer.

Man kan læse mere om Klaverfabrikken på http://www.klaverfabrikken.dk/

Læs om alle de engagerede foreninger, vi har støttet i de seneste år.

Se hvad rundskueprisen 2017 blev brugt til

Kriseramte børn på udflugt til Legoland for Rundskueprisen.
Ved åbningen af Hillerød Rundskue i august måned uddelte Sct. Georgs Gilderne i Hillerød den årlige Rundskuepris. Prisen er på 5.000 kr. og den gik til Hillerød Kvindekrisecenter. Ved modtagelsen udtalte Marianne Weidick, der er ansat på krisecentret, at prisen skulle bruges til at børn og deres mødre kunne komme på en tur til Legoland med overnatning og middag på Lego-hotellet.
Nu er turen gennemført, og i den forbindelse var der følgende bemærkning fra et barn på 11 år: ” Da jeg var i Legoland følte jeg mig som alle andre børn, det var ligesom frygten og angsten, var blevet derhjemme”.
Marianne Weidick var med på turen til Legoland og fortæller, at Rundskueprisen har haft stor betydning for de 8 børn og deres mødre, der deltog på turen til Legoland. De ansatte, der var med, oplevede, hvordan alle på turen for en stund fik en pause fra de belastende vilkår, som livet med volden har medført. Det er vigtig for børn og kvinder at samle på gode oplevelser med grin, latter og frihed, fordi volden har været omklamrende og frigørelsen fra volden, også skal skabes gennem gode oplevelser og fortællinger.