Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

Besøg nr: 746
Siden 28. januar 2019.

Lidt om Hillerød Rundskue

Hillerød Rundskue løb af stabelen første gang i den 2. september 1978.

Kære spejdere og købere af rundskuehæftet.

Rundskuet lukker.

Vi har erkendt at rundskuet, i sin nuværende form, har overlevet sig selv.

Hillerød Gilderne takker for jeres støtte gennem alle årene.

26 April, 2018


Hillerød Rundskue 2017 blev åbnet lørdag den 19. august ved Køie Bugt, hvor formanden for børne- og kulturudvalget, Peder Bisgaard, holdt åbningstalen.

Han opfordrede Hillerøds borgere til at købe rundskuehæftet – gerne flere – og dermed støtte spejderne og de frivillige ledere og dermed sikre en masse børn og unge nogle rigtig gode oplevelser. Han fremhævede også det vigtige i at have frivillige ledere, og at de har de økonomiske muligheder for at lave nogle spændende aktiviteter. Det kan du støtte ved at købe rundskuehæftet.

I forbindelse med åbningen af rundskuet uddelte Sct. Georgs Gilderne i Hillerød den årlige Rundskuepris. Den gik til Hillerød Kvindekrisecenter og er på 5.000 kr. Formålet med prisen er at vise anerkendelse af en gruppe aktive mennesker, der yder en særlig indsats i Hillerød.

På vegne af Kvindekrisecentret takkede Marianne Weidick for prisen og fortalte, at prisen vil blive brugt til en udflugt til Legoland for kriseramte børn og deres voksne.

Rundskueperioden løber frem til den 18. september. Der er kaffebord på Torvet den 9. september kl. 10, hvor der serveres kaffe og rundstykker.

Rundskuets banner føres gennem Slotsgade.

Formanden for børne- og kulturudvalget, Peder Bisgaard, holder åbningstalen.

Talen er gengivet her:

_________
Du står nu med et Rundskuehæfte i hånden - og har dermed givet et bidrag, der gør en forskel.

Du er dermed med til at sikre gode oplevelser for børn og unge i Hillerød. Overskuddet fra salg af Rundskuehæfter går nemlig til støtte for børn og unge, specielt til de lokale spejderkorps, men også til andre områder, og bag dette gode initiativ står Sct. Georgs Gilderne, som siden 1978 hvert år har afholdt Rundskuedag i Hillerød.
Sct. Georgs Gilderne i Hillerød står for et stort, frivilligt og aktivt arbejde med byens spejdere og andre børn og unge i Hillerød – et arbejde vi som kommune er meget glade for.

Vi kan slet ikke sætte nok pris på alle de frivillige, der lægger en stor og helhjertet indsats i spejderbevægelsen og andet børne- og ungdomsarbejde. De frivillige er med til at skabe stærke og livsduelige mennesker, og gør det uden anden løn end glæden ved at være sammen med børn og unge og ved at lære fra sig.

Som frivillig leder gennem mere end 40 år ved jeg af egen erfaring, hvilken betydning det har at få støtte til sit frivillige arbejde, og dit køb af rundskuehæftet bliver værdsat af både spejdere og af deres frivillige ledere.

Peder Bisgaard, formand
Fritids- og Kulturudvalget
__________

Flere billeder fra åbningen:


Spejderne er klar


Marianne Weidick takker på vegne af Hillerød Kvindekrisecenter for prisen.
Ved hendes side ses formanden Hillerød Rundskue Henning Rasmussen.

Rundskue 2016

Hovedpræmien i 2016 var en El-cykel, sponseret af Skansen cykler.

Her ses fra venstre. Henning Rasmussen, formand for Rundskuelauget, vinderen Johan Rohde og de to indehavere af Skansen Cykler, Michael og Lone Madsen.

Mange af Rundskuehæfterne bliver solgt af spejdere fra de lokale spejderkorps.


Hvad er det nu pengene går til?

10kr går direkte til spejdergrupperne som sælger lodderne.


Resten går i en pulje, som spejderne kan søge i løbet af året, til fx telte, ture mv. og til driften af Sct. Georgs Gilderne i Hillerød, således at vi kan lave spejderløb og andre aktiviteter til gavn for ungdomsarbejde i Hillerød kommune.


Du kan også følge os på Facebook