Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

Gribskov Sct. Georgs Gilde

Gribskov Gildet blev stiftet den 17. april 1998 som det tredie Sct. Georgsgilde i Hillerød.

Gildeledelsen består af:

Gildemester:
Søren Winther
Gildekansler:
Niels Laursen
Gildeskatmester:
Kristin Dahl