Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

1. Sct. Georgs Gilde

1. Hillerød Gilde blev stiftet 10. oktober 1936 og er det ældste gilde i Hillerød.
Gildeledelsen består af:
Gildemester:
Jesper Nielsen
Gildekansler:
Hanne Eberhardt
Gildeskatmester:
Janne Heldbo