Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

"Hjælpelauget" i Hillerød Stadsgilde.

Sct. Georgs Gildernes Hjælpelaug er et laug under Hillerød Stadsgilde og har til formål at yde hjælp eller støtte iflg. vedtægterne § 2:

Der afholdes 2 årlige møder i Hjælpelauget som gennemgår de indkomne ansøgninger.

Procedure for ansøgning :

April 2011