Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

Aktivitetslauget

I lauget arbejder vi for at styrke fællesskabet mellem gildebrødrene i Hillerød. Det gør vi i form af dagsudflugter og kortere ferier.

Aktivitetslauget har også til opgave at koordinere og arrangere aktiviteter for Gildebrødre eventuelt med ægtefælle / kæreste.

Det kan være:

Lauget virker som koordineringsled mellem de forskellige initiativer der løbende bliver taget i Hillerød Gilderne, og bør derfor kontaktes for at undgå sammenfald med andre initiativer.
Kontakt Lauget når datoen kommer i spil.

Send en mail med oplysning om tid / sted.

Alle nye, såvel som allerede planlagte, aktiviteter vil kunne ses i kalenderen på forsiden.

En repræsentant for Lauget deltager i Stadsgilderådsmøderne.

Se de aktuelle tilbud --->: (kræver login)