Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

Stadsgildet i Hillerød - Sct. Georgs Gilde

Sct. Georgsgilderne i Hillerød har i fællesskab oprettet Hillerød Stadsgilde.

Stadsgildets formål er:

Hillerød Stadsgilde ledes af en stadsgildeledelse bestående af stadsgildemester, -kansler og -skatmester, valgt af og blandt alle medlemmer af Sct. Georgsgilderne i Hillerød.


Stadsgildet ledes af:

Stadsgildemester:
Birte Sandberg Christensen
Tlf: 48 26 45 35
Stadsgildekansler:
Ole Rasmussen
Tlf: 22 85 64 90
Stadsgildeskatmester:
Lydia Andersen
Tlf: 48 26 38 69