Sct. Georgs Gilderne i Hillerød

- spejderideen for voksne.

"Hjælpelauget" i Hillerød Stadsgilde.

Sct. Georgs Gilderne i Hillerøds indtægtskilder kommer primært fra aktiviteter ved salg af Rundskuehæfter med diverse aktiviteter.

Sct. Georgs Gildernes Hjælpelaug er et laug under Hillerød Stadsgilde og har til formål at yde hjælp eller støtte iflg. vedtægterne § 2:

Der afholdes 2 årlige møder i Hjælpelauget som gennemgår de indkomne ansøgninger.

Procedure for ansøgning :

April 2011